De Radboud Biobank is een centrale infrastructuur voor het gestandaardiseerd verzamelen, opslaan en beheren van lichaamsmateriaal van goed gedocumenteerd patiënten met als doel onderzoekers te faciliteren bij het doen van  grensverleggend translationeel onderzoek. De Radboud Biobank ondersteunt onderzoekers in het gehele proces, waaronder het verwerven van medisch-ethische toestemming en een efficiënte inrichting van de data verzameling. De Radboud Biobank stelt hoge eisen aan de kwaliteit van lichaamsmateriaal en data en maakt daarbij optimaal gebruik van de expertise van de medewerkers in de diverse Radboudumc laboratoria en van best practices ten aanzien van data verzameling. Kortom, de Radboud Biobank acteert als een spin in het web tussen onderzoekers, CMO, ICT, laboratoria en clinici, waarbij de afdelingsoverschrijdende lijnen kort en de processen efficiënt zijn. De Radboud Biobank is een Radboud brede faciliteit voor onderzoekers! Meer informatie.

Afbeelding 1

Het Parelsnoer Instituut

Nederlandse universitaire ziekenhuizen hebben in het Parelsnoer Instutuut afspraken gemaakt over de manier waarop biobanken worden ingericht. De Radboud Biobank werkt volgens deze afspraken.  Lees meer...

Afbeelding 2

Aansluiten bij de Radboud Biobank

Door continuering van huidige deelbiobanken (voorheen Parels van PSI) en toevoeging van nieuwe deelbiobanken, ontstaat de Radboud Biobank als verzameling van deelverzamelingen, professioneel en voor lange tijd geborgd.  Lees meer...