Materiaal opvragen

Materiaal en gegevens van de Radboud Biobank staan ter beschikking van iedere serieuze onderzoeker met een relevante vraagstelling en een goed onderzoeksplan. Het onderzoek moet direct of indirect bijdragen aan medische innovaties.            
Een UMC kan alleen excelleren in grensverleggend onderzoek door samen te werken met onderzoeksinstituten en bedrijven in binnen- en buitenland. De mogelijkheden om materiaal uit biobanken rechtstreeks te verzilveren en te vermarkten in de vorm van octrooien, licenties of kansrijke spinoff-bedrijven zijn uiterst beperkt, maar samenwerking met farmaceutische en biotechnologiebedrijven is noodzakelijk om daadwerkelijke medische innovaties tot stand te brengen. Voor het gebruik van gegevens en materiaal uit de Radboud Biobank wordt elke aanvraag getoetst door een onafhankelijke wetenschappelijke adviescommissie van de biobank. Alleen aanvragen van projectleiders die in het UMC als onderzoeker werkzaam zijn worden in behandeling genomen, maar samenwerking met andere onderzoekers - ook die uit de industrie - wordt van harte toegejuicht.
Om te zorgen dat onafhankelijke besluitvorming plaatsvindt en commerciƫle belangen in de sturing van de Radboud Biobank geen directe rol spelen, is het bedrijfsleven niet in de Beleidsraad vertegenwoordigd.

Het is voor de Radboud Biobank belangrijk om te beschikken over een complete en actuele lijst van publicaties waarbij de Radboud Biobank als bron van materiaal en data heeft gediend. Op deze wijze kan de waarde van de Radboud Biobank als centrale biobank faciliteit aangetoond worden. Materiaal en data uit de Radboud Biobank worden verstrekt onder voorwaarde dat bij iedere vorm van publicatie bronvermelding plaatsvindt en, indien van toepassing, in de Methods section en het Abstract de naam "Radboud Biobank" genoemd wordt. U kunt verwijzen naar Manders et al. Radboud Biobank: a central facility for prospective clinical biobanking in the Radboud university medical center, Nijmegen. OA Epidemiology 2014 Feb 10;2(1):4. Voor meer informatie over de publicatievoorwaarden kunt u het document hieronder downloaden.

Procedure aanvraag biomateriaal en clinische data
Wetenschappelijke en Ethische toetsing in de Radboud Biobank
Voorbeeld Material Transfer Agreement
Voorbeeld Data Transfer Agreement
Voorwaarden publicaties