Ondergebrachte collecties

Parel Erfelijke Darmkanker
In de Parel Erfelijke Darmkanker worden klinische gegevens en biomateriaal verzameld van individuen met een bewezen vorm of met verhoogde kans op erfelijk colorectaal carcinoom.
www.parelsnoer.org/page/De-Parels/Erfelijke-darmkanker

Parel Cerebro Vascular Accident
De Parel Cerebro Vascular Accident verzamelt lichaamsmateriaal en additionele klinische informatie van patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding.
www.parelsnoer.org/page/De-Parels/Cerebro-vasculair-accident-CVA

Parel Reuma
In de Parel Reuma worden biomateriaal en bijbehorende klinische gegevens verzameld van patiënten die lijden aan artrose of reumatoïde artritis.
www.parelsnoer.org/page/De-Parels/Reuma

Parel Neurodegeneratieve hersenziekten
De Parel Neurodegeneratieve hersenziekten verzamelt klinische gegevens en biomateriaal van patiënten die lijden aan een neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer.
www.parelsnoer.org/page/De-Parels/Neurodegeneratieve-hersenziekten

Parel Nierfalen
In de Parel Nierfalen worden lichaamsmateriaal en klinische informatie van patiënten met chronisch (progressief) nierfalen stadium II (beginstadium), III, IV en V (eindstadia) verzameld.
www.parelsnoer.org/page/De-Parels/Nierfalen

Parel Inflammatoire Darmziekten
De Parel Inflammatoire Darmziekten verzamelt lichaamsmateriaal en additionele klinische gegevens van patiënten die lijden aan de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa.
www.parelsnoer.org/page/De-Parels/Inflammatoire-darmziekten-IBD

Parel Leukemie, Myeloom, Lymfeklierkanker
De Parel Leukemie, Myeloom, Lymfeklierkanker verzamelt klinische gegevens en biomateriaal van patiënten met bloed- en lymfeklierkanker zoals leukemie, multipel myeloom (Ziekte van Kahler) en lymfeklierkanker.
www.parelsnoer.org/page/De-Parels/Leukemie-myeloom-lymfeklierkanker

Parel Diabetes
In de Parel Diabetes worden klinische gegevens en biomateriaal verzameld van patiënten met Diabetes type 2.
www.parelsnoer.org/page/De-Parels/Diabetes

Parel Ischemische hartziekten
Binnen de Parel Ischemische hartziekten worden lichaamsmateriaal en klinische informatie verzameld van patiënten met een acuut hartinfarct en van patiënten met chronisch hartfalen ten gevolge van een 'oud' hartinfarct.
www.parelsnoer.org/page/De-Parels/Ischemische-hartziekten

Familiaire Blaaskanker
In de deelbiobank Familiaire Blaaskanker worden klinische gegevens en biomateriaal verzameld van families met blaaskanker en extreem jonge patiënten met blaaskanker.
www.familialbladdercancer.org 

Odyssey
Binnen de deelbiobank Odyssey worden lichaamsmateriaal en klinische informatie verzameld van patiënten die op een jonge leeftijd een beroerte hebben gehad (18-50 jaar). 

500 Functional Genomics (500FG)
De deelbiobank 500FG brengt de afweerresponsen en microbioom van 500 gezonde mensen in kaart en verzamelt tevens additionele gegevens en biomateriaal.

CVON (rol van microbioom van de darm en chronische ontsteking als promotor van cardiovasculaire aandoeningen)
De deelbiobank CVON onderzoekt de rol van microbioom van de darm en chronische ontsteking als promotor van cardiovasculaire aandoeningen. De klinische informatie en lichaamsmateriaal van patiënten met overgewicht (BMI>27) wordt verzameld plus gegevens en lichaamsmateriaal van gezonde controles.

Nijmeegse Biomedische Study (NBS)
In de NBS is uitgebreide vragenlijstinformatie, DNA en serum/plasma beschikbaar van de algemene populatie (N=6700).
www.nijmegenbiomedischestudie.nl

Reumatische Ziekten
De deelbiobank Reumatische Ziekten verzamelt sinds 1985 systematisch gegevens en biomateriaal van patiënten met reumatische artritis.

AGORA (Aetiologisch onderzoek naar Genetische en Omgevings Risicofactoren voor Aandoeningen bij kinderen)
Binnen het Radboudumc zijn het Amalia kinderziekenhuis en de afdelingen Health Evidence en  Genetica reeds in december 2004 gestart met het aanleggen van een data- en biobank van klinische en vragenlijst­gegevens en genetisch materiaal van kinderen met aangeboren afwijkingen en kindertumoren en hun ouders.
www.agoraproject.nl

Parkinson
De deelbiobank Parkinson verzamelt lichaamsmateriaal en klinische ­gegevens van patiënten met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme. 

FSHD
Binnen de deelbiobank FSHD worden lichaamsmateriaal en klinische informatie verzameld van patiënten die lijden aan de neuromusculaire stoornis FSHD (facio scapulohumerale dystrofie).

Borstkanker
De Radboud Biobank Borstkanker verzamelt lichaamsmateriaal en klinische gegevens van patiënten met borstkanker die behandeld worden in het Radboudumc. 

PRISMA (onderzoek naar kans op borstkanker)
In het PRISMA- onderzoek worden bloed en gegevens van vrouwen die in de regio Noord-Nederland met het bevolkingsonderzoek naar borstkanker meedoen verzameld. Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt getracht te voorspellen wie veel en wie weinig kans heeft borstkanker te ontwikkelen, zodat vrouwen ingedeeld kunnen worden in risicogroepen.
www.prisma-studie.nl

Intellectual Disability
De Biobank Intellectual Disability verzamelt lichaamsmateriaal en klinische gegevens van patiënten met een ontwikkelingsachterstand, i.e. IQ<70 of de ontwikkelingsindex/ontwikkelingsleeftijd loopt significant achter t.o.v. het gemiddelde (2 standaarddeviaties of meer). 

Nierziekten
De deelbiobank Nierziekten verzamelt systematisch gegevens en biomateriaal van patiënten die de afdeling Nierziekten van het Radboudumc bezoeken. 

Polygene
Binnen de deelbiobank Polygene is kiembaan DNA, uitgebreide vragenlijstinformatie en gedetailleerde klinische informatie verzameld van ongeveer 6000 kankerpatiënten (borst, prostaat, blaas, nier, ovarium, melanoom, long, testis).

Autoinflammatoire ziekten
De Biobank Autoinflammatoire Ziekten verzamelt medische gegevens en biomateriaal van patiënten van 18 jaar of ouder waarbij er ofwel verdenking is op, ofwel een autoinflammatoire ziekte is vastgesteld. De diagnose van elke afzonderlijke autoinflammatoire ziekte is gebaseerd op de standaard criteria voor de betreffende ziekte of expert opinie.

Myositis
De Myositis biobank zal verschillende soorten biomaterialen van patiënten met myositis opslaan, gecombineerd met de klinische gegevens van de patiënten.

Hecovan
De Hecovan Biobank verzamelt prospectief lichaamsmateriaal en klinische gegevens van patiënten met hemangiomen en congenitale vaatmalformaties. De biobank is mede geïnitieerd door de Hevas en de VSOP (patiëntenorganisaties).
www.hecovan.nl  hevas.eu  www.vsop.nl

Endocriene ziekten
In de Biobank Endocriene Ziekten worden prospectief bloedsamples, restmateriaal en klinische gegevens verzameld worden voor wetenschappelijk onderzoek naar schildkliercarcinoom en andere nodulaire schildklieraandoeningen; feochromocytoom, primair hyperaldosteronisme en andere nodulaire bijnieraandoeningen; acromegalie, syndroom van Cushing, paraganglioom en ziekte van Von Hippel Lindau.

Radboud Biobank Urologie
De Radboud Biobank Urologie verzamelt lichaamsmaterialen en data van patiënten die een bezoek brengen aan de polikliniek Urologie of verpleegafdeling Urologie. 
www.radboudumc.nl/Informatiefolders/7107-Radboud_Biobank_Urologie-i.pdf 

200 HIV
De deelbiobank 200 HIV brengt de afweerresponsen en microbioom van 200 patiënten met HIV in kaart en verzamelt tevens additionele gegevens en biomateriaal.
www.humanfunctionalgenomics.org/site/?page_id=297

300 Diabetes Mellitus
De deelbiobank 300 Diabetes Mellitus brengt de afweerresponsen en microbioom van 300 patiënten met Diabetes Mellitus Type I in kaart en verzamelt tevens additionele gegevens en biomateriaal.
www.humanfunctionalgenomics.org/site/?page_id=302

Hereditair prostaatcarcinoom
Voor de deelbiobank hereditair prostaatcarcinoom worden lichaamsmateriaal en data verzamelt van mannen met prostaatkanker afkomstig uit families waar meerdere gevallen van prostaatkanker voorkomen.

Congenitale myopathieën
De Congenitale myopathieën biobank zal lichaamsmateriaal van patiënten met congenitale myopathieën opslaan, gecombineerd met de klinische gegevens van de patiënten.

iFSHD
De iFSHD biobank verzamelt lichaamsmaterialen en data van patiënten met iFSHD en de ouders van patiënten.

RUNDMC serial imaging
Voor de biobank RUNDMC serial imaging worden biomateriaal en klinische gegevens van patiënten die lijden aan cerebral small vessel disease verzameld.

Radboud Biobank Gynaecologische Oncologie
De Radboud Biobank Gynaecologische Oncologie (RBGO) verzamelt lichaamsmateriaal en klinische gegevens van patiënten met (een verdenking op) een gynaecologische tumor.

Ijzeronderzoek
De IJzerbiobank verzamelt lichaamsmaterialen en data van patiënten met een aangeboren afwijking van de ijzerstofwisseling.
www.radboud-ironcenter.com

Parel MEN1 (Multipele Endocriene Neoplasie)
In de Parel MEN1 worden klinische gegevens en biomateriaal verzameld van patiënten met het MEN1-syndroom.
www.parelsnoer.org/page/nl/Parels?mod[Parelsnoer_Module_Pearl][n]=36

Systemische Sclerose
De biobank systemische sclerose zal lichaamsmateriaal van patiënten met systemische sclerose opslaan, gecombineerd met de bijbehorende klinische gegevens van de patiënten.

Recurrent Vulvovaginal Candidiasis
De deelbiobank RVVC brengt de afweerresponsen en microbioom van patiënten met recurrent vulvovaginal candidiasis in kaart en verzamelt tevens additionele gegevens en biomateriaal.
www.humanfunctionalgenomics.org/site/?page_id=90

 

 

Afbeelding 2