FAQ

Ik moet dan gaan betalen voor mijn eigen samples

Eigen beheer: alle kosten voor rekening van de afdeling/keten/consortium
Radboud Biobank: alle onderstaande kosten voor rekening van de Radboud Biobank

Algemene kosten:

leiding geven aan het verzamelproces, ICT  voorzieningen
regelen/onderhouden, verantwoording (algemeen, ethisch en
financieel), kwaliteitsbeleid;

Logistiek:

selectie buizen, SOPs schrijven en onderhouden voor bewerking,
isolatie DNA/RNA, inbedden weefsels;

Voorbewerking:

isolatie DNA/RNA, cellen isoleren, aliquoteren, weefsel selectie
en inbedden, aanschaf apparatuur of medegebruik
regelen/betalen, onderhoud apparatuur;

Opslag:

aanschaf vriezers met dozen en buizen incl. back-up
voorziening,bewakingssysteem, calibratie, printers, etiketten,
ruimtebeslag, kosten voor energie en vierkante meters.
Op termijn een geautomatiseerd opslagsysteem;

Onderhoud:     

opschonen vriessystemen, ijsvrij houden;

Registratie:

aanschaf biobankbeheersysteem;

Uitgifte:

procedure intrekken informed consent;

 

Bijvoorbeeld:

Biobank in eigen beheer(uitgaande van 100% benuttinggraad)

Biobank van 5.000 samples

2.500 serum/plasma/liquor/feces/urine,
2.250 DNA,
250 diversen (weefsels/cellen/etc.)

Biobank van 10.000 samples

5.000 serum/plasma/liquor/feces/urine,
4.500 DNA,
500 diversen (weefsels/cellen/etc.)

eenmalig: € 90.000,-

jaarlijks: € 86.000,-

eenmalig: € 90.000,-

jaarlijks: € 130.000,-

in 5 jaar: € 520.000

€ 104,- per monster

in 5 jaar: € 740.000

€ 74,- per monster

 

Het duurt allemaal veel langer voordat ik mijn samples kan gebruiken

Eigen beheer: bij ieder gebruik van een sample is er sprake van meldingsplicht bij de CMO. Er is door de CMO geen exacte tijdsduur op te plakken maar de berichtgeving duurt gemiddeld 2-3 weken. Op termijn zal toetsing door CMO-light ook verplicht worden voor gebruik biomateriaal dat in eigen beheer wordt opgeslagen.
Radboud Biobank: de Radboud Biobank heeft in samenspraak met de CMO de CMO-light in het leven geroepen. Deze commissie is verantwoordelijk voor al het onderzoek dat niet WMO-plichtig is. Al het onderzoek met materiaal van de Radboud Biobank valt onder de CMO-light.

  • Aanvraag via internet (standaard formulier toegesneden op aanvragen voor materiaal en gegevens van de biobank);
  • Snelle besluitvorming door de CMO-light (hoge vergaderfrequentie: elke twee weken);
  • Voor UMC pilots is er zelfs een extra-light procedure met levering binnen enkele dagen;
  • Accordering door het hoofd van de afdeling/keten/consortium;
  • Snelle levering van materiaal en gegevens (binnen één week na tekenen van het contract).

Iedereen heeft toegang tot mijn samples

Eigen beheer: zelf verantwoordelijk voor de uitgifte en gebruik van samples
Radboud Biobank: om te voorkomen dat materiaal en gegevens worden geleverd aan onderzoekers die dat willen inzetten voor andere doeleinden dan relevant en gedegen onderzoek dient voldaan te worden aan de volgende voorwaarden:

  • Senior Radboudumc collega van de afdeling/keten/consortium waaruit het materiaal afkomstig is, betrokken bij de aanvraag (Radboudumc collega mede ondertekent de aanvraag en leveringscontract en verantwoordelijk voor de naleving van de contractbepalingen);
  • De CMO-light toetst elke aanvraag op kwaliteit en juridische ethische aspecten;
  • Het hoofd van de afdeling/keten/consortium stemt in met de voorgenomen levering.

Wat gebeurt er met mijn lichaamsmateriaal en gegevens als het niet voor onderzoek wordt gebruikt?

Materiaal en gegevens blijven hun waarde behouden voor toekomstig onderzoek en zullen dus voor dat doel 'oneindig lang' bewaard blijven.

Wat gebeurt er met het materiaal en gegevens indien de Radboud Biobank stopt met de bedrijfsvoering door faillissement, besluitvorming, etc.?

In dat geval zal het materiaal en de gegevens met alle rechten en plichten worden overgedragen aan een andere biobank met vergelijkbare doelstellingen. Indien deze echter niet gevonden wordt zal al het materiaal en de gegevens vernietigd worden. '

Kan lichaamsmateriaal van de Radboud Biobank gebruikt worden door commerciële partners?

Mogelijke samenwerking tussen Radboudumc onderzoekers en commerciële partners is besproken door de Radboud Biobank en de CMO-light. Beide teams staan positief tegenover iedere vorm van samenwerking met externe partijen. Dat geldt dus ook voor samenwerking tussen commerciële partners en Radboudumc onderzoekers voor medisch-wetenschappelijke doeleinden die medische ontwikkeling en innovatie bevorderen. Voorbeelden van mogelijk onderzoeksvragen zijn moleculaire typering of onderzoek dat leidt tot nieuwe behandelingen. Materiaal uit de Radboud Biobank wordt uitsluitend verstrekt onder de voorwaarden van de (standaard) Material Transfer Agreement die de Radboud Biobank hanteert. Lichaamsmateriaal van de Radboud Biobank wordt niet gebruikt voor het maken van commerciële producten.