Nieuws

De Radboud Biobank begint steeds meer vorm en inhoud te krijgen. Er komen steeds meer aansluitingen van deelbiobanken en projectopslag. Dit zal gaan leiden tot grotere verzamelingen en tenslotte tot de uitgifte van biomateriaal met bijbehorende medische gegevens. Ook de implementatie van de Gedragscode 2011 krijgt steeds meer vorm. Via deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van onze activiteiten.

Wilt u op de hoogte blijven? Klik dan hier om u aan te melden voor de digitale nieuwsbrief van de Radboud Biobank.

 • De Wet

  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
  lees verder

 • Rapportage

  Rapportage Radboud Biobank

  De maandelijkse rapportage van de Radboud Biobank van de monsterverzamelingen van deelbiobanken zal met ingang van 1 april vervangen worden door een rapportage per kwartaal. Op aanvraag kan er een tussentijdse rapportage opgesteld worden.
  lees verder

 • Speekselkliercarcinomen

  Nieuwe aansluiting: Speekselkliercarcinomen

  De Radboud Biobank is uitgebreid met twee nieuwe deelbiobanken: Speekselkliercarcinomen (prof. dr. Carla van Herpen)
  lees verder

 • REEB

  Nieuwe aansluiting: REEB

  De Radboud Biobank is uitgebreid met twee nieuwe deelbiobanken: Radboudumc Expertisecentrum Erfelijke Bewegingsstoornissen (REEB; dr. Bart van de Warrenburg)
  lees verder

 • Profiel

  Publicatie Biobank Profiel

  Het is voor de Radboud Biobank belangrijk om te beschikken over een complete en actuele lijst van publicaties waarbij de Radboud Biobank als bron van materiaal en data heeft gediend.
  lees verder

 • Bronpublicatie

  Publicatie Data Collectie

  In de huidige praktijk is de primaire focus van biobanking vooral gericht op opslag, kwaliteit en logistieke kwesties met betrekking tot biomateriaal en op het samenvoegen van metadata. Minstens zo belangrijk echter is aandacht voor het verzamelen van klinische gegevens over de individuele donoren van de verzamelde biomaterialen.
  lees verder