Aansluiting 25e deelbiobank!

Op 13 april jongstleden is de 25e deelbiobank aangesloten bij de Radboud Biobank: de deelbiobank Autoinflammatoire Ziekten.

Dit biobankinitiatief zal het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van autoinflammatoire ziekten gaan faciliteren. De centrale opslag van medische gegevens zal leiden tot beter inzicht in de bekende fenotypen, het natuurlijk beloop en de invloed van medicatie op het natuurlijk beloop. Nieuwe ziektebeelden die nu nog vallen in de categorie autoinflammatoire ziekte e.c.i. zullen worden geïdentificeerd. De verzameling van biomateriaal maakt nader onderzoek naar de pathofysiologie en etiologie van de bekende ziektebeelden en de nieuwe beelden mogelijk. Tenslotte leidt onderzoek naar autoinflammatoire ziekten tot toegenomen inzicht in de werking van het (aangeboren) immuunsysteem in algemene zin.

Met het ondertekenen van een overeenkomst door het afdelingshoofd van Algemene Interne Geneeskunde, prof. dr. Jan Smit en de directeur van de Radboud Biobank, prof. dr. Gerhard Zielhuis, is de aansluiting een feit. De ondertekening vond plaats in het bijzijn van mw. dr. Anna Simon (initiatiefneemster van de deelbiobank) en mw. dr. Peggy Manders (manager van de Radboud Biobank).

Aansluiting 25e deelbiobank!