Aansluiting AGORA

Met ingang van 10 februari jongstleden is de deelbiobank AGORA aangesloten bij de Radboud Biobank. AGORA staat voor Aetiologisch onderzoek naar Genetische en Omgevings Risicofactoren voor Aandoeningen bij kinderen. De oorzaken van aangeboren afwijkingen en kanker bij kinderen zijn nog grotendeels onbekend, maar moeten worden gezocht in een samenspel van genetische en omgevings­factoren.

Binnen het Radboud universitair medisch centrum zijn het Amalia kinderziekenhuis, de afdeling Health Evidence en de afdeling Genetica reeds in december 2004 gestart met het aanleggen van een data- en biobank van vragenlijst­gegevens en genetisch materiaal van kinderen met aangeboren afwijkingen en hun ouders. In vragen­lijsten wordt navraag gedaan naar allerlei omstandigheden rond­om de zwangerschap. In de jaren daarna zijn daar verschillende subafdelingen van Kindergeneeskunde bij aangesloten en is ook kanker bij kinderen toegevoegd als aandoening. Met de verzamelde gegevens kan de rol van genetische factoren, omgevingsfactoren en gen-omgevings­interacties in de etiologie van aangeboren afwijkingen en kindertumoren onderzocht worden.

Met het ondertekenen van een overeenkomst door de algemeen coördinator van AGORA, mw. dr. Iris van Rooij, en de directeur van de Radboud Biobank, prof. dr. Gerhard Zielhuis, is de aansluiting van AGORA een feit. De ondertekening vond plaats in het bijzijn van prof. dr. Wout Feitz (AGORA - klinische afdelingen), mw. dr. ir. Nel Roeleveld (AGORA projectleider - HEV), mw. ir. Ariaan Siezen (ICT-coördinator Radboud Biobank) en mw. dr. Peggy Manders (manager van de Radboud Biobank).

Aansluiting Agora