Aansluiting Reuma Biobank

Na een lange voorbereidingsperiode is op 13 januari 2014 de deelbiobank reumatische ziekten aangesloten bij de Radboud Biobank. Deze verzameling is een van de oudste biobankinitiatieven van het Radboudumc. Reeds in 1985 is de afdeling systematisch gegevens gaan verzamelen met mensen met Reumatische Artritis. Voor die tijd werden ook wel patiënten gevolgd als onderdeel van een onderzoeksproject, maar sinds die tijd is het proces gestroomlijnd en werd van iedere patiënt de klinische gegevens centraal geregistreerd en werd ook serum en plasma opgeslagen. De afdeling kreeg daardoor goed in de vingers hoe ziekteactiviteit moest worden gemeten, welke parameters van belang waren, hoe de respons op geneesmiddelen was vast te stellen, enzovoort. De Disease Activity Score (DAS), ontwikkeld dankzij deze biobankactiviteiten,  is inmiddels een wereldwijd toegepast meetinstrument bij de evaluatie van geneesmiddelen. Maar de biobank heeft een grotere reikwijdte dan alleen de wetenschappelijke output. Ook de patiëntenzorg en de kwaliteit van de opleiding zijn erdoor verbeterd.

De beschikbaarheid van bloedparameters en klinische gegevens maken ook dat het verloop van ziekte en behandeling goed kan worden gevolgd. Want meten is weten. Dat heeft geresulteerd in veel wetenschappelijke publicaties en de ontwikkeling van diagnostische en prognostische modellen. Zo kon met de verzameling worden aangetoond dat er al in een vroeg stadium van de ziekte schade ontstaat in de gewrichten en dat deze schade met ontstekingsremmers kan worden onderdrukt.

Aan de hand van de systematische gegevensverzameling heeft de afdeling kunnen laten zien dat patiënten de laatste jaren beter functioneren en dat er minder gewrichtsvervangende operaties nodig zijn. Onderzoek met de reuma biobank heeft daarmee al veel bijgedragen aan de verbetering van de zorg en kwaliteit van leven van betrokken patiënten. De afdeling gaat daar uiteraard mee door. De Radboud Biobank is trots het beheer te mogen voeren over dit paradepaardje van het Radboudumc .

Met het ondertekenen van een overeenkomst door het hoofd van de afdeling, dr. Frank van der Hoogen en de directeur van de Radboud Biobank, prof. dr. Gerhard Zielhuis, is de aansluiting van de deelbiobank reumatische ziekten een feit. De ondertekening vond plaats in het bijzijn van dhr. Onno Arntz (verantwoordelijk voor de lichaamsmaterialen van de Reuma Biobank), drs. Michiel Gerlagh, (bedrijfsleider a.i. van de afdeling Reumatische Ziekten) , mw. prof. dr. Dorine Swinkels (coördinator biomaterialen van de Radboud Biobank) en mw. dr. Peggy Manders (manager van de Radboud Biobank).  

aansluiting Reuma