Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deelbiobanken en projecten die in PaNaMa zijn geregistreerd voldoen automatisch aan de AVG verplichting tot centrale registratie van alle databestanden met (gecodeerde) persoonsgegevens. Dit geldt zowel voor de klinische gegevens (Epic, Castor of een andere vorm van opslag) als voor de opgeslagen biomaterialen. PaNaMa zal hiertoe naar de toekomst aangepast worden.

 De Wet