Archief

 • Joyce

  Introductie nieuwe medewerker

  Mijn naam is Joyce Rust. Sinds eind 2017 ben ik werkzaam bij de Radboud Biobank als medewerker inzake restmateriaal.
  lees verder

 • website

  Website

  In 2017 is er gewerkt aan de vormgeving en implementatie van de vernieuwde website voor de Radboud Biobank als onderdeel van de Radboudumc website.
  lees verder

 • Trots op Gelderland

  Radboud Biobank op TV Gelderland in "Trots op Gelderland"

  In april en mei 2017 zendt TV Gelderland een serie documentaires genoemd “Los in het Lab” uit als onderdeel van het programma Trots op Gelderland. Op 23 mei a.s. om 17.20u staat de Radboud Biobank in de schijnwerpers. De uitzending wordt daarna nog twee keer herhaald: om 18.20u en 19.20u.
  lees verder

 • team foto

  Lustrumsymposium

  Stel je op de hoogte van de successen en nieuwste ontwikkelingen bij de Radboud Biobank en meld je aan bij het Lustrumsymposium op 15 juni 2017 (vanaf 13.00u). Meer informatie over het programma en inschrijvingen via deze link.
  lees verder

 • team foto

  Eerste lustrumsymposium Radboud Biobank op 15 juni a.s.

  Sinds de oprichting in 2012 maakt een groot aantal afdelingen gebruik van de Radboud Biobank en zijn met de verzamelde materialen en data reeds diverse succesvolle studies uitgevoerd. Alle reden om in een feestelijk symposium stil te staan bij dit eerste lustrum.
  lees verder

 • weefsel

  Opslag weefsel t.b.v. Radboud Biobank

  De Radboud Biobank heeft samen met de afdeling Pathologie een uniforme en goed gedocumenteerde werkwijze ontwikkeld voor het grootschalig verwerken en opslaan van weefsel voor de Radboud Biobank.
  lees verder

 • Ondertekening

  Nieuwe deelbiobank

  De Radboud Biobank is uitgebreid met de deelbiobank Rabdomyolyse (dr. Nicol Voermans).
  lees verder

 • foto Jennifer

  Introductie nieuwe medewerker

  Hallo! Ik ben Jennifer Lutomski, de nieuwe ICT Coördinator voor de Radboudumc Biobank.
  lees verder

 • Ondertekening

  Nieuwe aansluitingen

  De Radboud Biobank is uitgebreid met deelbiobanken IJzeronderzoek (prof. dr. Dorine Swinkels) en Systemische Sclerose (dr. Madelon Vonk).
  lees verder

 • Peggy

  Representant Radboudumc COREON

  De COmissie Regelgeving Onderzoek (COREON) is een commissie van de Federa. Het primaire doel van COREON is om een goed klimaat voor observationeel medisch onderzoek in Nederland te realiseren. Vanaf heden zal Peggy Manders (manager Radboud Biobank) de vertegenwoordiger van het Radboudumc zijn.
  lees verder

 • EBW2016

  Europe Biobank Week 2016

  Biobanking for Health Innovation, September 13-16, Wenen, Oostenrijk. Early bird registratie verlengd tot 15 juli a.s.
  lees verder

 • Audit

  Kwaliteitsmanagement en certificering

  Sedert 2014 neemt de Radboud Biobank allerlei initiatieven op het gebied van kwaliteitsmanagement. Op maandag 4 april heeft er een interne audit annex GAP analyse plaats gevonden.
  lees verder

 • patientfolder

  Nader Gebruik

  Tijdens de O&O conferentie op donderdag 14 april heeft Gerhard Zielhuis de stand van zaken voor de wijze waarop we in het Radboudumc restmateriaal uit diagnostiek en behandeling inzetten voor wetenschappelijk onderzoek gepresenteerd. Hij riep de 120 deelnemers op tot gezamenlijke inspanningen om aan de Gedragscode 2011 te voldoen.
  lees verder

 • Ondertekening

  Nieuwe deelbiobanken

  De Radboud Biobank is uitgebreid met een aantal nieuwe biobankinitiatieven, te weten Congenitale myopathieën (dr. Nicol Voermans), iFSHD (prof. dr. Baziel van Engelen, dr. Corrie Erasmus en drs. Rianne Goselink), RUNDMC serial imaging: small vessel disease (dr. Frank-Erik de Leeuw) en Gynaecologische Oncologie (prof. dr. Leon Massuger).
  lees verder

 • verslag

  Jaarverslag 2015

  Het Radboud Biobank jaarverslag 2015 is beschikbaar.
  lees verder

 • IMG_1138

  Nieuwe deelbiobanken

  De Radboud Biobank is uitgebreid met een aantal nieuwe biobankinitiatieven.
  lees verder

 • tarieven

  Wijziging uitgiftetarieven

  De Radboud Biobank heeft de uitgiftetarieven voor alle typen biomateriaal herzien.
  lees verder

 • bezwaar

  Bezwaar nader gebruik

  Patiënten kunnen bezwaar maken tegen het nader gebruik van hun lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, sinds enkele maanden kan men dat zelf via MijnRadboud aangeven.
  lees verder

 • Samples8

  Nieuwe deelbiobank

  De Radboud Biobank is wederom uitgebreid met een nieuwe deelbiobank: Myositis (mw. drs. Anke Rietveld, afdeling Neurologie).
  lees verder

 • RNA

  Opslag nieuwe typen monsters

  Sinds 1 september 2015, heeft de Radboud Biobank haar portfolio aangevuld met de voorbewerking en opslag van RNA/PAX-gene buis en EBV-cellijnen.
  lees verder

 • Future Science

  Editorial: International biobanks: do or do not?

  Editorial: International biobanks: do or do not? Future Science OA publiceerde onlangs een editorial geschreven door Dr. Paul Span (Afdeling Radiotherapie) en Dr. Peggy Manders (Manager Radboud Biobank).
  lees verder

 • Aansluiting 25e deelbiobank!

  Aansluiting 25e deelbiobank!

  Op 13 april jongstleden is de 25e deelbiobank aangesloten bij de Radboud Biobank: de deelbiobank Autoinflammatoire Ziekten.
  lees verder

 • EPIC

  CVA Parel in Epic

  Op 23 juni 2015 is de verzameling van data voor de Radboudumc Parel CVA in het Epic Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van start gegaan. Dat betekent dat de inclusie en data verzameling van patiënten in deze biobank volledig via Epic – en dus binnen het zorgproces - kan verlopen.
  lees verder

 • Voorbeeld EPIC

  Nader gebruik medische gegevens en lichaamsmateriaal

  De patiënteninformatiefolder “Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal. Heeft u bezwaar?” ligt bij het Voorlichtingscentrum en is verspreid over de afdelingen en poliklinieken.
  lees verder

 • verpleegkunde

  Inzet research verpleegkundige

  Voor de inclusie van patiënten in een deelbiobank is de inzet van een research verpleegkundige in de praktijk essentieel gebleken.
  lees verder

 • Nevenbevindingen

  Beleid nevenbevindingen

  Door de komst van nieuwe technieken om lichaamsmateriaal te onderzoeken is de kans op nevenbevindingen toegenomen.
  lees verder

 • Suggestie

  Suggestie, melding of klacht?

  De Radboud Biobank stelt uw feedback zeer op prijs. Onlangs zijn contactformulieren beschikbaar gekomen op de website.
  lees verder

 • data in cloud

  Dataverrijking met analyseresultaten

  Resultaten die voortkomen uit analyses van samples afkomstig uit de Radboud Biobank, worden niet fysiek bij ons opgeslagen of gekoppeld aan de klinische data, maar zullen wel via de catalogus te vinden zijn indien beschikbaar.
  lees verder

 • Samples8

  Aansluiting deelbiobank

  De Radboud Biobank is uitgebreid met een nieuwe deelbiobank: Polygene (prof. dr. Bart Kiemeney).
  lees verder

 • tarieven

  Uitgiftetarieven Radboud Biobank

  De Radboud Biobank is momenteel bezig de kostenstructuur in detail door te nemen om te bekijken waar er mogelijkheden bestaan de uitgiftetarieven van de Radboud Biobank zo laag mogelijk te houden.
  lees verder

 • Bronpublicatie

  Voorwaarden Publicaties

  Materiaal en data uit de Radboud Biobank worden verstrekt onder voorwaarde dat bij iedere vorm van publicatie bronvermelding plaatsvindt.
  lees verder

 • Donor als partner uitreiking

  De donor als partner

  Op vrijdag 28 november reikte Gerhard Zielhuis op het BBMRI-NL jubileumcongres het eerste exemplaar uit van het richtsnoer “De donor als partner – Hoe patiënt en publiek te betrekken bij besluitvorming over biobanken en registraties”.
  lees verder

 • Medicines

  Medicines

  In Medicines is een interview opgenomen met de Manager van de Radboud Biobank, Peggy Manders.
  lees verder

 • Catalogus

  Catalogus beschikbaar

  Vanaf heden is een catalogus beschikbaar waarmee geïnteresseerde onderzoekers inzicht krijgen in de collectie van de Radboud Biobank.
  lees verder

 • Bronpublicatie

  Allereerste publicatie online

  De allereerste publicatie van de Radboud Biobank is een feit.
  lees verder

 • DNA

  Vergroten doelmatigheid opslag DNA-samples

  De Radboud Biobank blijft streven naar een doelmatige en efficiënte manier van werken. Vanaf begin september wordt er van een DNA-sample alleen nog maar een STOCK-oplossing opgeslagen.
  lees verder

 • Digitalisering

  Digitalisering CMO(-light)

  Vanaf heden heeft de CMO al haar werkprocessen en haar archief gedigitaliseerd in CMO-Online.
  lees verder

 • EPIC

  CVA Parel in Epic

  Thans implementeert de ICT groep van het Radboudumc de Parel CVA in het Epic elektronisch patiëntendossier, waarmee de inclusie van patiënten in deze biobank volledig via Epic – en dus binnen het zorgproces - kan verlopen.
  lees verder

 • Nieuwe deelbiobanken

  De Radboud Biobank is uitgebreid met een aantal nieuwe biobankinitiatieven.
  lees verder

 • Nevenbevindingen

  Nevenbevindingen

  In nauwe samenwerking met de CMO-light is er een format ontwikkeld voor het informeren van patiënten over onderzoek waarbij nevenbevindingen mogelijk zijn.
  lees verder

 • JBZ

  Samenwerking Jeroen Bosch Ziekenhuis

  Op 8 juli is er een oriënterend gesprek geweest over de mogelijkheid biobanken ook mee te nemen in het samenwerkingsverband tussen Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en het Radboudumc.
  lees verder

 • Foto Borstkanker Biobank

  Nieuwe deelbiobanken

  De Radboud Biobank is uitgebreid met een aantal nieuwe biobankinitiatieven.
  lees verder

 • Remco

  Nieuwe medewerker

  Per 1 juni 2014 is Remco den Ouden in dienst gekomen bij de Radboud Biobank als functioneel beheerder ICT.
  lees verder

 • Samples8

  Biomateriaal

  Wie bepaalt welk type biomateriaal er verzameld wordt? Natuurlijk de deelbiobank zelf. De Radboud Biobank faciliteert.
  lees verder

 • Code Goed Gebruik

  FAQs Implementatie Gedragscode 2011

  Dr. Suzanne Heemskerk voert gesprekken met de afdelingshoofden als onderdeel van de Radboudumc breed implementatie van de Gedragscode 2011. Hier vindt u de meest voorkomende vragen.
  lees verder

 • Partnership3

  Samenwerking met bedrijven

  Zowel de Radboud Biobank als de CMO-light staan positief tegenover deelname van bedrijven aan wetenschappelijk onderzoek met samples van de Radboud Biobank.
  lees verder

 • Labvision

  Labvision

  In het laatste nummer van Labvision is een artikel opgenomen met de Manager van de Radboud Biobank, Peggy Manders.
  lees verder

 • Code Goed Gebruik

  Invoering Code Goed Gebruik

  Lichaamsmateriaal dat is overgebleven na diagnostiek en/of behandeling (restmateriaal) van patiënten, mag onder voorwaarden gebruikt worden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.
  lees verder

 • aansluiting Reuma

  Aansluiting Reuma Biobank

  Na een lange voorbereidingsperiode is op 13 januari 2014 de deelbiobank reumatische ziekten aangesloten bij de Radboud Biobank. Deze verzameling is een van de oudste biobankinitiatieven van het Radboudumc.
  lees verder

 • Aansluiting Agora

  Aansluiting AGORA

  Met ingang van 10 februari jongstleden is de deelbiobank AGORA aangesloten bij de Radboud Biobank. AGORA staat voor Aetiologisch onderzoek naar Genetische en Omgevings Risicofactoren voor Aandoeningen bij kinderen.
  lees verder

 • Projectopslag

  Projectopslag

  Sinds september 2013 beidt de Radboud Biobank ook de mogelijkheid voor projectleiders van trials en andere onderzoeksprojecten gebruik te maken van de Radboud Biobank faciliteiten voor opslag en beheer van lichaamsmateriaal.
  lees verder