Beleid nevenbevindingen

Door de komst van nieuwe technieken om lichaamsmateriaal te onderzoeken is de kans op nevenbevindingen toegenomen. In nauwe samenwerking met de afdeling Genetica en de CMO-light zijn er bouwstenen opgesteld om patiënten die gevraagd wordt deel te nemen aan een project of biobank hierover te informeren. Tevens zijn er bouwstenen gemaakt voor de toestemmings-verklaring die deelnemers dienen te onderteken. Deze zgn. bouwstenen zijn terug te vinden op de website van de Radboud Biobank. Voor verdere vragen kunt u zich wenden tot Commissie Mensgebonden Onderzoek (cmo@iwkv.umcn.nl).

Nevenbevindingen