Biomateriaal

In het Radboudumc wordt reeds door diverse deelbiobanken biomateriaal verzameld dat ondergebracht is bij de Radboud Biobank. Om de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van het biomateriaal te borgen zijn er algemene afspraken gemaakt, zgn. Standard Operating Procedures (SOPs).
Een deelbiobank bepaalt welk type biomateriaal er verzameld wordt. De Radboud Biobank faciliteert hierin door te zorgen voor een SOP die geïmplementeerd wordt op het laboratorium (LKC, Genetica, Pathologie).
Klik hier voor het huidige overzicht van de SOPs.   

Samples8