CVA Parel in EpicOp 23 juni 2015 is de verzameling van data voor de Radboudumc Parel CVA in het Epic Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van start gegaan. Dat betekent dat de inclusie en data verzameling van patiënten in deze biobank volledig via Epic - en dus binnen het zorgproces - kan verlopen. Een apart systeem voor het overtypen en bewaren van klinische data is dan niet meer nodig, wat tijd bespaart en de kans op fouten vermindert. Drie belangrijke conclusies uit dit project (tevens voorwaarden voor vervolgprojecten):

 

1.       het aanpassen van de zorg workflow ten behoeve van data verzameling voor research heeft pas zin als het zorgproces in het EPD voldoende uitgekristalliseerd is,

2.       zorg en research zijn onderwerpen die gezamenlijk en niet apart van elkaar beschouwd moeten worden bij de inrichting van het EPD. Alleen dan kan werkelijke integratie van zorg en onderzoek gerealiseerd worden,

3.       het vergt een forse inspanning van alle betrokkenen (inclusief klinisch specialisten) om dit doel te bereiken.

 

De kennis die we hebben opgedaan met het inrichten van de CVA Parel vormt de blauwdruk waarmee we de overige Parels, biobanken en registers in Epic gaan implementeren.  Prioritering van de biobanken binnen dit project zal afhangen van het kunnen voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden en de stabiliteit van het research datamodel.

EPIC