Dataverrijking met analyseresultaten

Resultaten die voortkomen uit analyses van samples afkomstig uit de Radboud Biobank, worden niet fysiek bij ons opgeslagen of gekoppeld aan de klinische data, maar zullen wel via de catalogus (nl/collecties/catalogus) te vinden zijn indien beschikbaar. Voorbeelden van analyse resultaten zijn: micro array, DNA sequencing, proteomics, gen expressie etc.

De Radboud Biobank vraagt voor ieder resultaat toestemming aan de betreffende onderzoeker voor publicatie van meta data in de catalogus. Meta data zijn gegevens over een bepaald experiment waarmee onderzoekers kunnen bepalen in welke mate deze resultaten (her)bruikbaar zijn voor andere studies. Door de meta data beschikbaar te stellen via onze catalogus, kunnen we de klinische data in de Radboud Biobank virtueel verrijken. Indien men interesse heeft in een bepaalde resultaat set, kan deze via de contactpersoon van de betreffende deelbiobank worden opgevraagd, contactgegevens zijn beschikbaar via de catalogus.

De MIABIS werkgroep werkt momenteel aan een standaard voor het vastleggen van meta data voor analyse resultaten, deze zal de Radboud Biobank overnemen. Er zijn reeds verschillende MIA (minimal information about) standaarden op internet gepubliceerd, o.a. http://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_Information_Standards.

Uitgangpunt bij al deze standaarden is dat onderzoekers op basis van de meta data de analyse resultaten via catalogi kunnen vinden en vervolgens de bruikbaarheid van deze data kunnen boordelen, zonder dat daarvoor de ruwe data nodig is. Op deze wijze borgen we dat we aansluiten op internationale catalogi en uitwisselingsstandaarden.

data in cloud