De donor als partner

Op vrijdag 28 november reikte Gerhard Zielhuis op het BBMRI-NL jubileumcongres het eerste exemplaar uit van het richtsnoer "De donor als partner - Hoe patiënt en publiek te betrekken bij besluitvorming over biobanken en registraties". In dit richtsnoer worden voorbeelden en aanwijzingen gegeven die biobankcoördinatoren kunnen helpen bij het organiseren van de participatie van deelnemers aan hun eigen biobank.

Het richtsnoer werd ontwikkeld in het kader van BBMRI-NL Regenboogproject 6, 'Towards a joint strategy for the return of results and optimal communication with biobank donors'. Auteurs zijn Martin Boeckhout, Rob Reuzel en Gerhard Zielhuis.

Nadere informatie: www.bbmri.nl

Donor als partner uitreiking