Digitalisering CMO(-light)

Vanaf heden heeft de CMO al haar werkprocessen en haar archief gedigitaliseerd in CMO-Online. Een beoordelingsverzoek bij de CMO moet vanaf nu worden ingediend via een uploadformulier. Indienen kan niet meer op papier of via e-mail. Het uploadformulier
staat op de openingspagina van de website van de CMO (www.cmoregio-a-n.nl).

Op de website staat een uitgebreide instructie over het indienen van een nieuwe beoordelings-  of WMO-voorvraag. Voor vragen over het indienen via CMO-Online kunt u mailen (cmo@iwkv.umcn.nl) of bellen (024-3613154, van 08.30 - 12.30 uur en van 14.00 - 16.00 uur).

Digitalisering