Eerste lustrumsymposium Radboud Biobank op 15 juni a.s.

De Radboud Biobank verzorgt voor het Radboudumc de professionele opslag van lichaamsmaterialen en gegevens van patiënten ten behoeve van het toegepast klinisch onderzoek. Sinds de oprichting in 2012 maakt een groot aantal afdelingen gebruik van dit Radboud Technology Center en zijn met de verzamelde materialen en data reeds diverse succesvolle studies uitgevoerd. Momenteel wordt de Radboud standaard voor biobanken ook voor de rest van het Radboudumc uitgerold.

Alle reden om in een feestelijk symposium stil te staan bij dit eerste lustrum. We laten daarbij aan de hand van enkele voorbeelden zien wat er allemaal al is bereikt, maar gaan tevens in op nieuwe ontwikkelingen rond professionele weefselopslag (Peter Riegman, Erasmus MC) en informatiemodellen (Roger Snijder, Parelsnoer Instituut). Paul Smits, decaan opent de middag van 15 juni en Cees Smit, patiëntenvertegenwoordiger en voorzitter van de beleidsraad van de Radboud Biobank zit het symposium voor.

Wij nodigen van harte alle medewerkers uit van het Radboudumc en daarbuiten die betrokken zijn of willen worden bij de Radboud Biobank. Wij stellen het op prijs als u dit lustrum met ons meeviert. Nadrukkelijk zijn ook de leden van de patiënten adviesraden en patiëntenverenigingen zeer welkom. De bijeenkomst is gratis toegankelijk en tijdens de pauze is er ruim gelegenheid om te netwerken.

Zet de datum alvast in uw agenda! Nadere informatie en een uitgewerkt programma volgen spoedig.

team foto