Inzet research verpleegkundige

Voor de inclusie van patiënten in een deelbiobank is de inzet van een research verpleegkundige in de praktijk essentieel gebleken. Deze verpleegkundige kan ondersteuning bieden bij de intake, bij het verzamelen van de klinische data en het gehele logistieke proces rondom een deelbiobank. Veel afdelingen hebben echter geen research verpleegkundige in dienst. Het Clinical Research Centre Nijmegen (CRCN) heeft een pool van research verpleegkundigen die ingezet kunnen worden voor deelbiobanken die daar behoefte aan hebben. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  het CRCN, tel. (024) 36 68333.

verpleegkunde