Kwaliteitsmanagement en certificering

Sedert 2014 neemt de Radboud Biobank allerlei initiatieven op het gebied van kwaliteitsmanagement. Op maandag 4 april heeft er een interne audit annex GAP analyse plaats gevonden van alle processen en procedures van de Radboud Biobank. De bevindingen uit de conceptrapportage van deze audit hebben aangetoond dat de medewerkers van de Radboud Biobank zich bewust zijn van het doel en belang van kwaliteitsmanagement en kennis van het beleid en de doelstellingen van de organisatie. Ook dit wordt op een consistente wijze overgebracht. De implementatie van het managementsysteem is nog niet volledig doorgevoerd maar de huidige opzet vormt een solide vertrekpunt voor beheersing en verbetering.

Op basis van de ervaringen tot nu toe neemt de Radboud Biobank een beslissing over een eventuele vervolgstap: externe certificering volgens ISO - 9001. Certificering van de Radboud Biobank geeft een kwaliteitskeurmerk, waarvan in de toekomst verwacht mag worden dat zowel wetenschappelijke tijdschriften voor publicatie als (commerciële) externe klanten het gaan vereisen. 

Audit