Nader Gebruik

Tijdens de O&O conferentie op donderdag 14 april heeft Gerhard Zielhuis de stand van zaken voor de wijze waarop we in het Radboudumc restmateriaal uit diagnostiek en behandeling inzetten voor wetenschappelijk onderzoek gepresenteerd. Hij riep de 120 deelnemers op tot gezamenlijke inspanningen om aan de Gedragscode 2011 te voldoen.

Voor het  wetenschappelijk onderzoek met lichaamsmateriaal uit een van de 35 deelbiobanken die reeds bij de Radboud Biobank zijn aangesloten is een getekend informed consent vereist. Echter, onderzoek met restmateriaal mag  zonder expliciete toestemming van de patiënt worden uitgevoerd mits deze hierover goed geïnformeerd is en geen bezwaar heeft gemaakt. Hiervoor is een nieuwe patiëntenfolder opgesteld welke gratis via Oracle besteld kan worden en op de verschillende poliklinieken en afdelingen wordt verspreid. Toch weten de meeste patiënten niet van deze regeling en dat ze ook bezwaar moeten maken als ze niet geïnformeerd willen worden over zgn. toevalsbevindingen (i.e. bevindingen die van direct belang kunnen zijn voor de gezondheid van de patiënt). N.B. Indien er sprake is van een kans op nevenbevindingen (i.e. bevindingen die van belang kunnen zijn voor de toekomstige gezondheidstoestand van de patiënten en zijn bloedverwanten) is een getekend informed consent ook een vereiste.

Er moet dus extra inspanning komen om aan de kernpunten van de Gedragscode 2011 te voldoen:

  • Toezien op naleving  en rapporteren over de inzet van restmateriaal.
  • Onderzoek met restmateriaal dient van te voren te worden getoetst door CMO-light/CMO Radboudumc.
  • Patiënten wijzen op de patiënteninformatiefolder
  • Geen restmateriaal uitgeven waarop een bezwaar rust.
  • Zorgvuldig werken en alleen het gecodeerd materiaal uitgeven.
patientfolder