Nevenbevindingen

In nauwe samenwerking met de CMO-light is er een format ontwikkeld voor het informeren van patiënten over onderzoek waarbij nevenbevindingen mogelijk zijn zoals next generation sequencing. Tevens is er een bijbehorend informed consent opgesteld. Voor vragen over dit format kunt u contact opnemen met de manager van de Radboud Biobank, Peggy Manders (Peggy.Manders@radboudumc.nl).

Nevenbevindingen