Nieuwe aansluiting: Speekselkliercarcinomen

Speekselkliercarcinoom is een zeldzame kanker. De jaarlijkse incidentie ligt tussen 0,4-2,6 per 100.000 per jaar. Daarnaast zijn speekselkliercarcinomen histologisch divers: 24 histologische types worden onderscheiden.

Om de kennis en het begrip van speekselkliercarcinomen te vergroten is de deelbiobank Speekselkliercarcinomen opgezet. In deze deelbiobank zal prospectief biomateriaal (weefsel, bloed en speeksel) in combinatie met gecodeerde data (klinische gegevens) worden opgeslagen. Belangrijkste doel is om inzicht te verwerven in prognostische en predictieve factoren van de verschillende speekselkliercarcinomen.

Speekselkliercarcinomen