Nieuwe aansluitingen

De Radboud Biobank is uitgebreid met deelbiobanken IJzeronderzoek (prof. dr. Dorine Swinkels) en Systemische Sclerose (dr. Madelon Vonk). De deelbiobank IJzeronderzoek maakt onderdeel uit van het Radboudumc Expertisecentrum IJzerstofwisselingsziekten (www.radboud-ironcenter.com). Het betreft hier aandoeningen van ijzerstofwisseling bij kinderen en volwassenen. Het expertisecentrum biedt diagnostiek en behandeling van aandoeningen van de ijzerstofwisseling en initieert en ontwikkelt klinische richtlijnen. In het centrum wordt toonaangevend onderzoek  gedaan waarbij bevindingen uit fundamenteel onderzoek worden vertaald naar nieuwe diagnostiek en behandelingstrajecten voor patiënten. Het doel van de IJzerbiobank is om prospectief lichaamsmaterialen en data van patiënten met een aangeboren afwijking van de ijzerstofwisseling te verzamelen, om daarmee voor deze aandoeningen de moleculaire oorzaak te ontrafelen en de diagnostiek, behandeling en prognose te verbeteren.

 

Systemische sclerose is een systemische autoimmuun ziekte met onbekende oorzaak die zich kenmerkt door een trias van vasculopathie, inflammatie en fibrose. Vooralsnog is er geen genezing mogelijk voor systemische sclerose, wel zijn er effectieve symptomatische therapieën en lijkt vroege behandeling met immunomodulatie een verbetering van symptomen en overleving te geven. Om de juiste therapie op het juiste moment en bij de juiste patiënt in te zetten, is verder onderzoek naar pathogenese, diagnostiek en prognostiek noodzakelijk. De biobank systemische sclerose zal lichaamsmateriaal van patiënten met systemische sclerose opslaan, gecombineerd met de bijbehorende klinische gegevens van de patiënten. De lichaamsmaterialen en klinische gegevens zullen longitudinaal verzameld worden om ook onderzoek naar prognostiek en therapeutische interventies mogelijk te maken.

Ondertekening