Nieuwe deelbiobank

De Radboud Biobank is uitgebreid met de deelbiobank Rabdomyolyse (dr. Nicol Voermans). Rabdomyolyse wordt gekenmerkt door acute spiervezelafbraak met het vrijkomen van intracellulaire spiereiwitten in de circulatie. Een juiste diagnose is van groot belang, gezien de kans op complicaties bij rabdomyolyse en om het te onderscheiden van chronische spieraandoeningen die ook gepaard gaan met afbraak van spiervezels.De oorzaken van rabdomyolyse zijn zeer divers; men onderscheid verworven en genetische vormen.

De deelbiobank Rabdomyolyse zal prospectief lichaamsmaterialen van patiënten die een of meerdere episodes van rabdomyolyse hebben doorgemaakt opslaan, gecombineerd met de klinische gegevens van de patiënten. Het vormen van deze ziektegeoriënteerde biobank heeft als belangrijkste doelstelling onderzoek te verrichten naar de onderliggende genetische oorzaken en pathofysiologische mechanismen, met identificatie van aangrijpingspunten voor therapie.

Ondertekening