Nieuwe deelbiobank

De Radboud Biobank is wederom uitgebreid met een nieuwe deelbiobank: Myositis (mw. drs. Anke Rietveld, afdeling Neurologie). Myositis komt voor in verschillende vormen. De twee meest voorkomende zijn polymyositis en dermatomyositis. De belangrijkste doelstelling van deze deelbiobank is onderzoek naar onderliggende pathofysiologische mechanismen mogelijk maken, met daaruit voortvloeiende ontwikkeling van nieuwe diagnostische methoden en mogelijk zelfs de ontwikkeling van nieuwe mechanism-based therapie.

Samples8