Nieuwe deelbiobanken

De Radboud Biobank is uitgebreid met een aantal nieuwe biobankinitiatieven, te weten Congenitale myopathieën (dr. Nicol Voermans), iFSHD (prof. dr. Baziel van Engelen, dr. Corrie Erasmus en drs. Rianne Goselink), RUNDMC serial imaging: small vessel disease (dr. Frank-Erik de Leeuw) en Gynaecologische Oncologie (prof. dr. Leon Massuger).

De Congenitale myopathieën biobank zal spierweefsel, bloed, huid, DNA en RNA van patiënten met congenitale myopathieën opslaan, gecombineerd met de klinische gegevens van de patiënten. De belangrijkste doelstelling zal met name onderzoek naar de onderliggende genetische oorzaken en pathofysiologische mechanismen zijn, met identificatie van aangrijpingspunten voor therapie.

In juni 2014 is de biobank FSHD bij de Radboud Biobank ondergebracht. De klassieke vorm van FSHD heeft een zeer langzaam progressief beloop, de levensverwachting is niet verkort. Kinderen met infantiele FSHD (iFSHD) echter hebben de meest ernstige vorm met een zeer vroeg begin (<5 jaar), een snellere progressie van spierzwakte en ook verschijnselen buiten de spieren. De iFSHD biobank heeft als doel DNA en RNA op te slaan van patiënten met iFSHD en de ouders van patiënten.

Voor de biobank RUNDMC serial imaging worden bloed en gegevens van patiënten die lijden aan small vessel disease verzameld. Cerebral small vessel disease is een aandoening van de kleine bloedvaten in de hersenen. Deze aandoening kan tot belangrijke klachten leiden: er kan een beroerte optreden en ook kan het aanleiding geven tot problemen in het denken en bij plannen en uitvoeren van handelingen, uiteindelijk leidend tot dementie. De biobank RUNDMC serial imaging heeft als doel meer inzicht te krijgen in de etiologie van cerebral small vessel disease.

De Radboud Biobank Gynaecologische Oncologie (RBGO) verzamelt prospectief lichaamsmateriaal en klinische gegevens van patiënten met (een verdenking op) een gynaecologische tumor die voor het eerst een bezoek brengen aan de polikliniek of afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het Radboudumc. De RBGO heeft als doel nieuwe inzichten te verkrijgen over de oorzaken van gynaecologische tumoren en onderzoek te verrichten naar betere methoden voor diagnostiek en behandeling.

Ondertekening