Opslag weefsel t.b.v. Radboud Biobank

De Radboud Biobank heeft samen met de afdeling Pathologie een uniforme en goed gedocumenteerde werkwijze ontwikkeld voor het grootschalig verwerken en opslaan van weefsel voor de Radboud Biobank. Het gaat om weefsel dat afkomstig is van patiënten die een informed consent hebben ondertekend van een van de deelbiobanken die ondergebracht zijn bij de Radboud Biobank. De opslag van weefsel voor een deelbiobank staat los van het archief voor patiëntenzorg.

Afhankelijk van de aard en grootte van het preparaat wordt er zowel van aangedaan als niet aangedaan weefsel, vriesmateriaal en een paraffineblokje opgeslagen. De Epic order voor histologisch onderzoek is aangepast waardoor men gevraagd wordt of er weefsel opgeslagen moet worden voor een deelbiobank en zo ja, van welke deelbiobank. Het uitgangspunt van de nieuwe werkwijze is dat de verantwoordelijkheid voor het verwerken en opslaan van weefsel voor een deelbiobank bij de deelbiobank zelf ligt, want zij plaatsen de order in Epic welke leidend is voor de rest van het proces.

Begin december is er een pilot gestart voor de Radboud Biobank Gynaecolgische Oncologie (RBGO; o.l.v. prof. dr. Leon Massuger). Deze pilot is voorspoedig verlopen en heeft geen bijzonderheden opgeleverd. Met ingang van 1 februari 2017 zal de nieuwe werkwijze ook voor andere deelbiobanken beschikbaar zijn. Als u nog vragen heeft over de opslag van weefsel, dan kunt u contact opnemen met Peggy Manders.

weefsel