Rapportage Radboud Biobank

De maandelijkse rapportage van de Radboud Biobank van de monsterverzamelingen van deelbiobanken zal met ingang van 1 april vervangen worden door een rapportage per kwartaal. Op aanvraag kan er een tussentijdse rapportage opgesteld worden.

Rapportage