Representant Radboudumc COREON

De COmissie Regelgeving Onderzoek (COREON) is een commissie van de Federa. Het primaire doel van COREON is om een goed klimaat voor observationeel medisch onderzoek in Nederland te realiseren. Hiervoor zijn twee gedragscodes, die bekend staan als 'Code Goed Gedrag' en 'Code Goed Gebruik', vastgesteld. In COREON zijn alle UMC's en medische onderzoeksinstituten verenigd. Juridische ondersteuning wordt gegeven door Medlaw Consult. Vanaf heden zal Peggy Manders (manager Radboud Biobank) de vertegenwoordiger van het Radboudumc zijn.

Actuele vraagstukken in de COREON zijn de Europese wetgeving, Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal, ethische toetsing van niet WMO-plichtig onderzoek, het delen van gegevens en open access publicatie. Als u vragen heeft over deze kwesties, of over de gedragscodes, dan kunt u contact opnemen met Peggy Manders.

Peggy