Uitgiftetarieven Radboud Biobank

De Radboud Biobank is momenteel bezig de kostenstructuur in detail door te nemen om te bekijken waar er mogelijkheden bestaan de uitgiftetarieven van de Radboud Biobank zo laag mogelijk te houden. Voor wat betreft de uitgiftetarieven van weefsel heeft dit geresulteerd in een aanzienlijke verlaging van het uitgiftetarief. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. dr. Peggy Manders (Tel: 53678, Peggy.Manders@Radboudumc.nl) van de Radboud Biobank.

tarieven