Wijziging uitgiftetarieven

De Radboud Biobank heeft de uitgiftetarieven voor alle typen biomateriaal herzien. Dit is in nader overleg met alle betrokken laboratoria (Genetica, Pathologie en Laboratoriumgeneeskunde) gebeurd en heeft geleid tot een reductie van de uitgiftetarieven. Deze worden momenteel ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Indien er sprake is van een uitgifte zullen de nieuwe tarieven al wel gehanteerd worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Radboud Biobank, tel. (024) 366 89 77 of via email info.rbb.labgk@umcn.nl  

tarieven