Radboud Biobank – vol mensenkennis

Vanaf 2012 is de Radboud Biobank van start gegaan met als doel om binnen het Radboud universitair medisch centrum een infrastructuur te realiseren voor het verzamelen, opslaan en beheren van lichaamsmateriaal en bijbehorende klinische data. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het model dat hiervoor in het Parelsnoer Insituut (PSI) is ontwikkeld. Het is de verwachting dat de wetenschappelijke gegevens die worden gecreëerd met behulp van bovengenoemde infrastructuur zullen leiden tot een betere gezondheid van patiënten en versterking van de positie van het biomedisch onderzoek in Nijmegen.

Voor en door patiënten
De Radboud Biobank is er voor en door patiënten. Zonder het vertrouwen en de deelname van patiënten is het onmogelijk een goede verzameling op te bouwen. Daarom zijn patiënten nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de Radboud Biobank. Zo is de voorzitter van Beleidsraad Radboud Biobank afkomstig uit de kring van patiëntenvertegenwoordigers (aangesteld op aanwijzing van de CRAZ), zijn ziektespecifieke patiëntenverenigingen betrokken bij onderzoek van de afdelingen, is er een internetportal in de maak voor donoren van de Radboud Biobank (ELSI-app) en zijn leken vertegenwoordigd in de Commissie Mensgebonden Onderzoek. Daarmee is de privacy van de patiënt, de kwaliteit van de verzameling en de betrouwbaarheid van het daaruit voortvloeiende wetenschappelijk onderzoek gewaarborgd.

Wat is een biobank en waarom biobanking? (Dia presentatie)

Afbeelding 1