Faciliteiten

De Radboud Biobank biedt deelbiobanken een infrastructuur, waarin de deelverzamelingen professioneel en voor lange tijd geborgd zijn, plus (kwaliteits-)standaarden op het gebied van ICT, juridisch-ethische aspecten, biobanking, communicatie en uitgifte. Hierdoor ontstaat een efficiënte en hoogwaardige voorziening voor wetenschappelijk onderzoek en medische innovatie.

Projectopslag

De Radboud Biobank biedt ook mogelijkheden aan projectleiders voor opslag en beheer van biomateriaal voor onderzoeksprojecten zoals clinical trials, cohortstudies en patiënt controle studies. Aan het einde van het project wordt de verzameling afgesloten.  Desgewenst kan de Radboud Biobank ook de klinische gegevens opslaan, DNA opwerken of de dataverzameling logistiek ondersteunen. Ook voor analytische advisering kan de Radboud Biobank onderzoekers in contact brengen met experts van de diverse laboratoria. Lees meer