Financiering

De Radboud Biobank is als infrastructuur opgericht ter stimulering van het wetenschappelijk onderzoek door de initiatiefnemers van de deelbiobank zelf en dat van andere onderzoekers met goede plannen. Door de hoge eisen die de Radboud Biobank stelt aan kwaliteit, standaardisatie en harmonisatie wordt de totale onderzoeksketen en onderzoeksproductie versterkt. Alle kosten voor inclusie en verzameling van materiaal en gegevens zijn voor rekening van de afdeling. Alle kosten voor opwerking, invriezen en opslag, en uitgifte  zijn voor rekening van de Radboud Biobank. Bij uitgifte wordt, naast een administratieve fee, aan de onderzoekers een vergoeding gevraagd, die afhankelijk is van de aard en hoeveelheid van het materiaal en verdere affiliatie van de aanvrager. Deze vergoeding komt geheel ten goede aan de exploitatie van de Radboud Biobank.

Financiële model - Radboud Biobank
Kosten opzetten en onderhouden biobank